Vi tilbyr partikkelmåling i medisinske  gasser og trykkluft.

"Fravær av bevis, er ikke bevis på fravær"

Det vi tilbyr er kompetanse og dokumentasjon for

Næringsmiddel trykkluft

Vi utfører hygienekontroll i henhold til ISO 8573-1:2010 som definerer antall partikler , olje mengde og fuktighetsnivå i trykkluften. Kan din bedrift dokumentere trykkluft hygienen ? Vi er et spesialfirma som utfører en helt komplet renhetsanalyse, som inkluderer både partikkel og oljedampmålinger,

Pusteluft /åndedrettsluft

Vi utfører pusteluft analyser som kan brukes som et kvalitetssikringsdokument. Vi bruker kalibrerte og certifiserte måleinstrumenter som er beregnet for denne type tjenester. Vårt måleutstyr måler også oljedamp, i motsetning til de fleste tradisjonelle målemetoder som benyttes i dag. Her benyttes norsk standard, NS-EN 12021:2014

Medisinsk trykkluft/gass

Der medisinsk luft/gass benyttes og i tillegg blir produsert av luftkompressorer, er det strenge krav til innholdet av trykkluften. Her benyttes blandt annet ISO 7396-1:2016

Farmasøytisk prosessluft

Måleutstyr

For å kunne måle partikler i trykkluft og komprimerte gasser, kreves det spesial- utstyr som måler de riktige partiklene iht. til gjeldende standard ISO 8573-1:2010

Vårt utstyr er ISO-sertifisert for partikkelmåling av trykkluft og alle andre ikke- eksplosive, korrosive, aggressive eller brennbare gasser. Måle område er fra0,1- 5.0 µm

Hvem er vi?

Om oss

Trykkluft-Tjenester AS er et firma med mer en 30 år i trykkluftbransjen, vår erfaring og kompetanse har medført at vi nå ønsker og ha et veldig høyt fokus på å utføre komplette renhets analyser av medisinske gasser og trykkluft. Våre målemetoder, inkluderer både partikkel- og oljedampmålinger.Komplette renhetsanalyser er viktig, for å kunne oppfylle gjeldene krav til dokumentasjon som kreves i produksjon av medisinske gasser, til sykehus og farmasøytisk industri.

Næringsmiddelindustrien og alle som er en del av næringskjeden, har krav til å dokumentere sin trykkluftrenhet. Ved å benytte deg av våre tjenester vil du få bedre oversikt og nødvendig dokumentasjon til bruk i dine kontrollsystemer. Trykkluft renhet og riktig tilpasset utstyr blir ofte oversett. Man tror at man har god nok kontroll så lenge man har en serviceavtale på kompressor og utstyr. 

 Vi avdekker gang på gang, at dette ikke stemmer. Trykklufttjenester AS ønsker at kundene skal føle seg trygge på at de tar riktige valg.Det er i de aller fleste sammenhenger viktig og rådføre seg med, og benytte seg av kunnskapen til en uavhengig tredjepart. Trykkluft er meget viktig i de fleste bedrifter, da den brukes i mange forskjellige sammenhenger, noe som igjen krever at man har kontroll og dokumentasjon på sin egen produksjon av trykkluft.

Det finnes spesifikasjoner og standarder som beskriver hva som kreves for å oppnå riktig trykkluftkvalitet. Vi erfarer at det er veldig krevende for bedriftene og finne ut hvordan dette skal oppnås.Benytt deg av våre tjenester og erfaringer, slik at du kjøper riktig service og utstyr.

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre ansatte?  

Reidar

Reidar Sverre Kaspersen   

Tlf: 913 40 741 

Epost: reidar@mail.1.trykklufttjenester.no.co 

David

David Alexander Reithe     

Tlf: 941 79 311

epost: david@mail.1.trykklufttjenester.no.co

Maler

Som en uavhengig part, bistår vi deg før du går til anskaffelse av nytt utstyr. Vi går i dialog, kartlegger og finner løsninger på hvilke behov din bedrift har til et trykkluftsystem.

Trykklufttjenester utarbeider tilbudsforespørsel, innhenter tilbud fra aktuelle leverandører – både på utstyr og serviceavtaler.

Som kunde kan du selv være med og bygge opp et kvalitets system. VI utarbeider aktivitetsplaner, rutiner og prosedyrer, slik at dette blir på et akseptabelt nivå gjennom hele utstyrets livsløp.

Du oppnår at du slipper å bekymre deg for ødelagte, eller utrygge produkter, i tillegg til å sikre høyre kvalitet på dine produkter.

Inspeksjonstjenester:

  • Inspeksjon av utstyr og komponenter
  • Inspeksjon av trykkluftsystem
  • Evalueringstjenester for risikoanalyse.

Trykkluft analysetjenester og dokumentasjon:

  • Kontroll av trykkluft renhet (ISO8573-1:2010)
  • Restoljekontroll (oljedråper, tåke og damp)
  • Fuktighetskontroll
  • Partikkel kontroll (alle ikke brennbare gasser)
  • Bakterier
Food & Beverage Grade Compressed Air Best Practice Guideline 102
Food & Beverage Grade Compressed Air Best Practice Guideline 102

Food & Beverage Grade Compressed Air Best Practice Guideline 102

Kontakt Oss